JuriAdvies, specialist in de ruimtelijke ordening

JuriAdvies is een juridisch adviesbureau gespecialiseerd in veel aspecten van  bestemmingsplannen. Juridische specialisatie is naar onze mening niet alleen noodzakelijk maar ook een voorrecht. Het is  noodzakelijk omdat de juridische kaders continue aan verandering onderhevig zijn. Het is een voorrecht om met een gewijzigd bestemmingsplan de eindstreep te halen.

Paulette van der EijkWaarom is dit vakgebied zo leuk?
 

  • Het leukste vind ik om het proces van het aanpassen van een bestemminsplan gaande te houden. Je moet scherp zijn ten aanzien van de wijzigingen in de wetgeving en daarop anticiperen.
  • In het werk moet je alert zijn om alle wijzigingen mee te nemen en te zorgen dat het een goed eindproduct wordt.
  • Het geeft een fantstische voldoening om, ondanks een veelheid aan te nemen hobbels, een bestemmmingsplan geaccordeerd te krijgen.

JuriAdvies wordt ingehuurd door gemeentes, provincies, project-ontwikkelaars bij complexe juridische vraagstukken op het gebied van de ruimtelijke ordening, bij onderbezetting of bij tijdelijke pieken in de werkzaamheden. Ook  particulieren kunnen gebruik maken van de kennis en kunde van JuriAdvies bij het begeleiden van hun bouwaanvragen.